Ελληνικά English

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Διαδικτυακό Βοηθητικό Εργαλείο Αντιμετώπισης Φυσικών & Τεχνολογικών Καταστροφών

Σε λειτουργία: Περιφέρεια Αττικής - version 5.1
Google Earth Data
Hazard Guide


ΕΦΑΡΜΟΓΗ GOOGLE EARTH ΔιΒΕΑ NaTEch

Κατεβάστε τα δεδομένα κάνοντας κλικ εδώ.

Για να κατεβάσετε την εφαρμογή Google Earth κάντε κλικ εδώ.

ΟΔΗΓΙΕΣ: Το συμπιεσμένο αρχείο περιλαμβάνει 16 αρχεία kml, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε διαφορετικά δεδομένα (π.χ. χρήσεις γης, περιοχές Natura, Θέσεις πλοίων κ.λπ)

Με διπλό κλικ σε καθένα από τα αρχεία kml, ανοίγει η εφαρμογή Google Earth, όπου και απεικονίζονται οι αντίστοιχες πληροφορίες.

Ειδικά για τα αρχεία κοντινού πραγματικού χρόνου (θέσεις πλοίων, AIS-Hubnet.kml), πρέπει να ορισθεί και ο χρόνος ‘ανανέωσης’ των δεδομένων, δηλαδή κάθε πότε η εφαρμογή θα ‘ζητά’ τις νέες θέσεις πλοίων. Αυτό γίνεται με τη ρύθμιση των ιδιοτήτων του αρχείου θέσεων πλοίου (δεξί κλικ --> Ιδιότητες --> Ανανέωση), όπου πρέπει να ορισθεί χρόνος ανανέωσης το ένα λεπτό. 

geodata.gov.gr
Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας
AIS Hub

AIS data
sharing center

University of Athens
ΑΤΕΙ Σερρών
WWF Oikoskopio EMSC