Οδηγός σε μορφή pdf pdf

Γραμμές Εργαλείων
Ο χειρισμός της εφαρμογής ArcGIS Explorer Online γίνεται από δύο μπάρες εργαλείων (Εικ. 1 και Εικ. 2)

pic. 1
Εικ. 1

pic.2
Εικ. 1

Οριζόντια Μπάρα εργαλείων Χειρισμού - Τίτλος Παραθύρου.
Απεικονίζει το όνομα του προβαλλόμενου χάρτη (στο παράδειγμα, ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΛΟΙΑ)

Επιλογή Αρχικής Σελίδας, “ Home”.
home
Από την επιλογή “ Home” ανοίγει νέα σελίδα όπου εκκινεί είτε δημιουργία νέου χάρτη, είτε επιλογή προβολής άλλου χάρτη από τους ήδη υπάρχοντες που έχουν δημιουργήσει χρήστες της εφαρμογής. Για τη δημιουργία νέου χάρτη, είναι απαίτητη η (δωρεάν) εγγραφή στην υπηρεσία ( επιλογή Sign in, δεξιά στην μπάρα εργαλείων)

Επιλογή Λεπτομέρειες,“ Details.

details

Ανοίγει παράθυρο όπου αναφέρονται στοιχεία του προβαλλόμενου χάρτη, όπως περίληψη περιεχομένων, λέξεις κλειδιά, περιγραφή επιπέδων πληροφορίας και τυχόν σχόλια άλλων χρηστών.

Επιλογή Διαμοιρασμός,“Share”.

share

Ανοίγει παράθυρο όπου δίνονται επιλογές δημοσίευσης προς το κοινό του προβαλλόμενου χάρτη.

Επιλογή αναδυόμενου μενού δισκέτας:

save

Μετά τη δημιουργία νέου χάρτη ή αλλαγή υπάρχοντος, παρέχεται επιλογή “αποθήκευσης” (Save) ή “αποθήκευσης ως” (Save as).

Επιλογή Εκτύπωσης “Print”.

print

Δίνει εντολή εκτύπωσης του προβαλλόμενου χάρτη.

Επιλογή Υποβάθρου, “Basemap”.

basemap
basemaps

Επιλογή υποβάθρου από έτοιμους χάρτες της υπηρεσίας BING MAPS.

Επιλογή Εισαγωγής Περιεχομένου, “Add Content”.

add

Χρησιμοποιείται για την εισαγωγή νέων επιπέδων πληροφορίας στον χάρτη. Γίνεται μόνο από τον “δημιουργό” του χάρτη, μετά τη “δημοσίευσή” τους στο δίκτυο από ArcGIS Server.

Επιλογή Μέτρησης “Measure”.

measure

Δίνει τη δυνατότητα μετρήσεων Απόστασης, Εμβαδού καθώς και Συντεταγμένων Σημείου.

Επιλογή Ερωτήματος “Queries”.

queries
queries
Δίνεται δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων στα επίπεδα πληροφοριών και προβολής τους στον χάρτη. Δεν είναι απαραίτητη δημιουργία λογαριασμού ή η σύνδεση χρήστη για την υποβολή ερωτήματος. Στο παράδειγμα υπάρχουν έτοιμα ερωτήματα δεδομένων πληροφοριών (Λιμένες, Πυροσβεστικοί σταθμοί, Αεροδρόμια κ.λ.π.).

Επιλογή Διόρθωσης Στοιχείων, “Edit Features”.

edit

Δίνει επιλογή διόρθωσης Σημείων, Γραμμών και Πολυγώνων που έχουν δημιουργηθεί από μέσω της εφαρμογής ArcGIS Explorer Online. Γίνεται μόνο από τον δημιουργό του χάρτη.

Επιλογή Στοιχείων, “Select Features”.

select

Επιλογή Σημείων, Γραμμών και Πολυγώνων που έχουν δημιουργηθεί μέσω της εφαρμογής ArcGIS Explorer Online. Γίνεται μόνο από τον δημιουργό του χάρτη.

Επιλογή Εστίασης σε Περιοχή, “Zoom to Rectangle”.

zoom

Εστιάζει στην επιλεγόμενη περιοχή του Χάρτη

Επιλογή Αλλαγή Συμβόλου, Change Symbol.

change

Συνέχεια της Επιλογής Στοιχείων, “Select Features”. Γίνεται μόνο από τον “δημιουργό” του χάρτη.

Επιλογή “Σελιδοδείκτη” (“Bookmarks”).

bookmark
bookmark

Δημιουργία σελιδοδείκτη συγκεκριμένης περιοχής. Στο παράδειγμα έχουν δημιουργηθεί δύο σελιδοδείκτες (ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΥΔΡΑ). Μπορεί να δημιουργηθεί σελιδοδείκτης από οποιονδήποτε χρήστη.

Επιλογή “Εύρεση” (“Find”).

find

Επιστρέφει αποτελέσματα από τον χάρτη υποβάθρου.

Επιλογή “Σύνδεση” (“Sign In”).

sign in

Σύνδεση στην εφαρμογή http://explorer.arcgis.com

Κάθετη Μπάρα εργαλείων Χειρισμού

pic.2

Επιλογή Επιπέδου Πληροφοριών Χάρτη, “Layers”

layers
layers

Παρουσιάζει τα κύρια επίπεδα πληροφοριών του χάρτη. Στο παράδειγμα, υπάρχουν τρία κύρια επίπεδα πληροφοριών, τα ΑΤΤΙΚΗ, ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ AIS και HUBNET AIS. Είναι επιλεγμένα και τα τρία, οπότε εμφανίζονται πληροφορίες και από τα τρία στον χάρτη.

Επιλογή Λεπτομερειών Επιπέδου Πληροφοριών, “Layer Details”.

details detai;s

Συνέχεια στην επιλογή “Επιπέδου Πληροφοριών Χάρτη, “Layers”, επιλέγοντας το βέλος δεξιά από το κυρίως επίπεδο πληροφοριών (Layer), εμφανίζονται τα επί μέρους επίπεδα που αυτό περιέχει. Με αντίστοιχο κλικ, επιλέγεται η εμφάνιση ή απόκρυψη των επί μέρους πληροφοριών.

Επιλογή Πρόσθεσης Στοιχείων, “Add Features”.

add

Δίνει επιλογή πρόσθεσης Σημείων, Γραμμών και Πολυγώνων. Γίνεται μόνο από τον δημιουργό του χάρτη.

Επιλογή “Υπόμνημα Χάρτη” (“Map Legend”).

legend
legend

Εμφανίζει υπόμνημα χάρτη.

Χειρισμός Εφαρμογής.

- Με κλίκ οπουδήποτε υπάρχει στεριά ή σε σύμβολο πλοίου, επιστρέφει παράθυρο με τα δεδομένα (Εικ. 3). Στο παράδειγμα έγινε επιλογή (κλικ) στο σύμβολο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

info
Εικ. 3

- Η ένδειξη “1 of 3” (Εικ.4) σημειώνει ότι υπάρχουν περισσότερα δεδομένα στο σημείο που έγινε κλικ.

info more
Εικ.4

- Με επιλογή των βελών info arrows προβάλλονται τα υπόλοιπα δεδομένα (Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδας, Εικ. 5 και Περιφέρειας Αττικής, Εικ. 6).

info more 2
Εικ. 5
onfo more 3
Εικ. 6

Σημειώση:
H εφαρμογή ArcGIS Server “τρέχει” σε Η/Υ με σύνδεση ADSL. Είναι αναμενόμενη σχετική καθυστέρηση παρουσίασης των επιπέδων πληροφορίας, ιδιαίτερα όταν ζητούνται για πρώτη φορά (επιλογή εμφάνισης, από “Map Contents”)