Ελληνικά English

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Διαδικτυακό Βοηθητικό Εργαλείο Αντιμετώπισης Φυσικών & Τεχνολογικών Καταστροφών

Σε λειτουργία: Περιφέρεια Αττικής - version 5.1
Google Earth Data
Hazard Guide


 

geodata.gov.gr
Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας
AIS Hub

AIS data
sharing center

University of Athens
ΑΤΕΙ Σερρών
WWF Oikoskopio EMSC